ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΑ

introduction

Ανατέθηκε στην εταιρεία μας, η Επικοινωνιακή Στρατηγική και Ανάπτυξη της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΑ!

Το έργο αφορά, στο Σχεδιασμό και Υλοποίηση τηλεοπτικών spot για τις ανάγκες του συνόλου του τηλεοπτικού πλάνου της χρονιάς και στη διαχείριση και ανάπτυξη των Social Media της εταιρείας.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη την εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΑ!

Client

ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΑ

Year

2023

Categories

Multimedia

Τηλέφωνο :

+30 2311 828100

Διεύθυνση :

Business Point Corporate Solutions

Βαφοπούλου 20, Θεσσαλονίκη

Email :